Despre

Descrierea proiectului

Provocările multiple și complexe cu care se confruntă economiile UE, legate de schimbările continue de pe piața muncii (inclusiv digitalizarea mai multor domenii de activitate), iminența unei crize economice ca urmare a pandemiei COVID-19, șansele mai reduse de integrare a femeilor pe piața muncii și slaba reprezentativitate în antreprenoriat, determină creșterea riscului de excludere socio-profesională a femeilor cu abilități scăzute de adaptare la noile dimensiuni ale dezvoltării societății.

Analiza contextului din țările partenere arată o fluctuație ridicată la locul de muncă în primul an după angajare și o rată de supraviețuire relativ scăzută a companiilor nou înființate, datorită faptului că măsurile tradiționale de formare profesională nu se concentrează suficient pe identificarea punctelor forte individuale și a competențelor cheie. De asemenea, formatorii care se adresează femeilor active pe piața muncii trebuie să își actualizeze competențele, în sensul îndrumării, motivării și încurajării femeilor aflate în situații de tranziție precare și incerte, dar care totuși prezintă potențial pentru o poziție mai avantajoasă.

Obiective

Obiectivele specifice ale proiectului CCNET:
a) Dezvoltarea competențelor unui număr de 20 traineri prin folosirea nemijlocită a tehnologiilor digitale și a soluțiilor inovative pentru identificarea și evaluarea portofoliul de competențe necesare pentru reintegrarea socio-profesională a 80 de femei care intenționează să se reorienteze profesional sau sunt în situația de a fi excluse socio-profesional;
b) Creșterea gradului de conștientizare a propriilor competențe și sprijinirea celor 80 de femei pentru dezvoltarea vieții profesionale, includerea antreprenoratului ca și opțiune de carieră, și utilizarea rețelelor ocupaționale online.