Καλώς ήλθατε στον ιστότοπο του έργου CCNET – Δίκτυο παροχής συμβουλών σε θέματα κρίσεων για γυναίκες στην εργασία

Το έργο προσεγγίζει την έννοια της αρχικής ταυτοποίησης των ικανοτήτων των γυναικών σχετικά με την εργασία και την επιχειρηματικότητα με τρόπο εύκολα μεταβιβάσιμο και ολιστικό, ενώ συντελεί και στη δημιουργία δικτύων αμοιβαίας υποστήριξης γυναικών στη Ρουμανία, τη Γερμανία, την Πορτογαλία και την Κύπρο.

Facebook Pagelike Widget

NEWS