Εταίροι

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii

Fundatia pentru Promovarea Intreprinderilor Mici si Mijlocii – Ίδρυμα για την Προώθηση Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων – Το FPIMM Brasov είναι ένα ιδιωτικό ίδρυμα, μη κερδοσκοπικού και μη πολιτικού χαρακτήρα. Iδρύθηκε το 1995 με τη συμβολή του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP), το Ρουμανικό Οργανισμό Ανάπτυξης και την Ένωση Διευθυντών Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων.
Η αποστολή της είναι η προώθηση και υποστήριξη των ΜΜΕ στο Brasov και σε άλλες χώρες, παρέχοντας ποιοτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και εκπαίδευση, καθώς και υποστήριξη τοπικών συμβουλίων για την υλοποίηση και υποστήριξη τοπικών προγραμμάτων κοινωνικοοικονομικής ανάπτυξης.

www.fpimm.inbrasov.ro

ISOB Institut fur sozialwissenschaftliche beratung GMBH

To ISOB είναι ένας ιδιωτικός οργανισμός έρευνας, ανάπτυξης και αξιολόγησης, που ιδρύθηκε το 1990. Το 2003 εξελίχθηκε σε ανώνυμη εταιρεία (ISOB GmbH). Ασχολείται με την εσωτερική αξιολόγηση και διασφάλιση ποιότητας αναπτυξιακών έργων στον τομέα της επιχειρηματικότητας, της μάθησης στο χώρο εργασίας, της ψηφιακής μάθησης και των προσεγγίσεων της Περιφέρειας Μάθησης.

www.isob-regensburg.net

Performplus GmbH

Για περισσότερα από 15 χρόνια, η Performplus αναπτύσσει μεθόδους αξιολόγησης ικανοτήτων και επαγγελματικού προσανατολισμού. Μέχρι στιγμής περισσότεροι από 500 μέντορες και σύμβουλοι έχουν εκπαιδευτεί στα “Kompetenzenbilanz” και “KomBI Career Guidance”. Επιπλέον, συμβουλεύει και εκπαιδεύει εταιρείες και δημόσια ιδρύματα σε θέματα επαγγελματικής συμβουλευτικής.

www.perfomplus.de

StoryTellme

Το Storytellme εργάζεται στους τομείς της ψηφιακής γνώσης (γνώση σε συνδυασμό με ψυχαγωγία, μέσω της έκδοσης εξατομικευμένων βιβλίων) και της διαχείρισης εκπαιδευτικών έργων (δημιουργικές ιδέες σε πρωτοβουλίες μη τυπικής εκπαίδευσης).
Το StoryTellme έχει καθιερωθεί στην αγορά προσαρμόσιμου περιεχομένου ψηφιακών εκδόσεων, ανταποκρινόμενο στις νέες προκλήσεις που εγείρονται από τις δυνατότητες των ψηφιακών και διαδικτυακών τεχνολογιών διαμοιρασμού περιεχομένου.

www.storytellme.eu

GrantXpert Consulting Limited

H GrantXpert Consulting είναι μια κυπριακή ΜΜΕ, με αθροιστική εμπειρία άνω των 25 ετών σε ευρωπαϊκά και εθνικά χρηματοδοτικά προγράμματα. H ομάδα της GrantXpert διαθέτει εκτεταμένη εμπειρία στην παροχή κατάρτισης και συμβουλευτικών υπηρεσιών σε τοπικούς και Ευρωπαϊκούς οργανισμούς σχετικά με τα διαθέσιμα κεφάλαια, την υλοποίηση ερευνητικών έργων σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, κοινωνικής οικονομίας, αλλά και στην ανάπτυξη καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Έχει συμμετάσχει τόσο σαν εταίρος όσο και σαν αιτητής σε πολλά Ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν την γυναικεία επιχειρηματικότητα, την προώθηση των γυναικών στην αγορά εργασίας, την ενδυνάμωση τους και την αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων γυναικών, που αντιμετωπίζουν κινδύνους κοινωνικοεπαγγελματικού αποκλεισμού. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 2009, μετά την απόκτηση επιδότησης από το εθνικό πρόγραμμα «Νέες γυναίκες επιχειρηματίες».

www.grantxpert.eu