Αποτελέσματα

Εγχειρίδιο μεθοδολογίας παροχής συμβουλευτικής για επαγγελματίες συμβούλους

Εγχειρίδιο για επαγγελματίες συμβούλους, προκειμένου να τους βοηθήσουν να αναπτύξουν τις δεξιότητες που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των βασικών ικανοτήτων των γυναικών που χρειάζονται υποστήριξη για κοινωνικο-επαγγελματική ένταξη.

Κατεβάστε την έκδοση GR εδώ

Εγχειρίδιο εμψύχωσης για παρόμοια δίκτυα υποστήριξης γυναικών

Αυτό το εγχειρίδιο προορίζεται για οργανισμούς που συνεργάζονται επί του παρόντος ή σχεδιάζουν να συνεργαστούν με γυναίκες, και έχει σχεδιαστεί για να τους υποστηρίζει στην ενδυνάμωση των γυναικών αυτών.

Κατεβάστε την έκδοση GR εδώ

Βιβλίο Εργασίας Υλικού για Συμμετέχοντες

Θεωρητικό πλαίσιο και ένα σύνολο πρακτικών εργαλείων με τα οποία οι σύμβουλοι μπορούν να συνεργαστούν με γυναίκες που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τις δεξιότητές τους για ανάπτυξη της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας.

Κατεβάστε την έκδοση GR εδώ

Εγχειρίδιο για την παραγωγή γρήγορου (Snack) υλικού υποστήριξης προσανατολισμού και μάθησης

Το εγχειρίδιο προορίζεται για συμβούλους και διαμεσολαβητές δικτύων, ώστε να εξοικειωθούν με σύγχρονα εργαλεία για την ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, και να μπορούν να παρέχουν μαθησιακό περιεχόμενο στην ομάδα-στόχο μέσω διαδικτυακών δικτύων υποστήριξης.

Κατεβάστε την έκδοση GR εδώ